apple-touch-icon-57x57

Hontreal.sk

Pozemky, ktoré hľadáte.

ROZDROBENOSŤ POZEMKOV NA SLOVENSKU

Na Slovensku je rozdrobenosť pôdy dlhodobo veľkým problémom. Až 18% tvoria nezistení vlastníci.

Problém nastal v 50. – 60. rokoch minulého storočia. Pôda sa vtedy zaznamenávala do pozemkových kníh. Hlavný problém bol v tom, že vtedajší systém umožňoval zapísať pôdu na vlastníka len jeho menom, nakoľko ľudia v dedine vedeli o koho presne ide a aj ktorý kus pôdy konkrétne obrába. Týmto spôsobom je vtedajší majiteľ pôdy vedený na liste vlastníctva danej parcely dodnes. 

V roku 2005 sa štát snažil vysporiadať pôdu nezistených vlastníkov. Spôsobom ktorým sa tento problém snažili vyriešiť bol nedostatočný. Štát si túto pôdu chcel jednoducho privlastniť. Tento problém prišiel až na ústavný súd, ktorý toto konanie zastavil. Ústavný súd rozhodol, že každý občan Slovenskej republiky má nárok na pôdu svojich priamych predkov.

Následne bol vytvorený Slovenský pozemkový fond, ktorý je správcom pôdy nezistených vlastníkov.

Kto je nezistený vlastník

Je to človek, resp. váš nebohý predok, ktorý vlastní pôdu, ktorá dodnes neprešla dedickým konaním.

Podporujeme slovenské včelárstvo

Časť pôdy nezistených vlastníkov vykupujeme a následne ju využívame ako pastvu pre včely. Sami sme totižto včelári, ktorí sa snažia byť nezávislí od poľnohospodárstva, nakoľko dnešná situácia v poľnohospodárstve je pre včely devastujúca.

Dôležitú prácu spravia odborníci

Spolupracujeme s poprednými advokátmi, ktorí si svedomito plnia svoju prácu. Keď ide o právne konanie, kompletnú dokumentáciu vypracováva náš tím odborníkov – advokátov.

Poradíme vám!

Neviete, či váš predok vlastnil pôdu? Neváhajte nás kontaktovať a zistíme vám tieto informácie celkom zdarma.

POSTUP PRI PROCESE VYSPORIANIA NEZISTENÉHO VLASTNÍKA

1. konzultácia

pri prvom stretnutí okrem iného odhadneme aj potenciálnu výmeru vlastníka

2. zistenie majetku

presne zistíme, koľko ornej pôdy, prípadne iného majteku vlastnil neznámy vlastník (váš predok)

3. dôkazy

s vašim splnomocnením zoženieme všetky potrebné dôkazy k súdnemu procesu dedického konania, taktiež vypracujeme všetky právne dokumenty potrebné k procesu od A po Z

4. súdny proces

spoľahlivo vás zastúpime v súdnom procese dedičského konania. Stanete sa tak právoplatným vlastníkom zdedeného majetku, ktorý po dohode odkúpime za výhodnú cenu

V praxi to znemaná že...

Slovenský pozemkový fond spravuje hlavne pôdu, ktorá patrí občanom Slovenskej republiky. Túto pôdu nezistených vlastníkov ďalej poskytuje poľnohospodárom, ktorí rentu (nájomné za ornú pôdu) vyplácajú práve SPF.

Pomôžeme Vám získať ju späť.

Vezmite si to, čo vám patrí.

Vyplňte formulár, následne Vás budeme kontaktovať a zároveň začneme pracovať na kompletnom procese prededenia Vašej pôdy.

S našim tímom právnikov Vám pomôžeme a vybavíme:

  • zistenie konrkétnych parciel vašich predkov
  • obnovu dedického konania
  • dokazovanie, že pôda patrí skutočne vám
  • výkup pôdy

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

KTO JE NEZISTENÝ VLASTNÍK?
AKO PRÍDEM K PÔDE MOJHO PREDKA, KTORÝ JE VEDENÝ AKO NEZISTENÝ VLASTNÍK?
ČO S PÔDOU, KTORÚ ZDEDÍM?
AKÁ JE VAŠA PROVÍZIA?

KTO JE NEZISTENÝ VLASTNÍK?

Nezistený vlastník je prevažne už zosnulá osoba, na ktorú je dodnes napísaná orná pôda. To znamená, že dodnes pôda po predkovi neprešla dedickým konaním. Je to hlavne z dôvodu nedostatočného množstva informácií a osobných údajov na liste vlastníctva.

AKO PRÍDEM K PÔDE MOJHO PREDKA, KTORÝ JE VEDENÝ AKO NEZISTENÝ VLASTNÍK?

Tejto problematike sa venujeme už 12 rokov. Počas celkového procesu až po odkúpenie pôdy budeme aktívne s vami spolupracovať. Ak by ste si však pôdu chceli nechať, postaráme sa o obnovu dedického konania, ako aj o dokazovanie, až po vyvlastnenie pôdy.

ČO S PÔDOU, KTORÚ ZDEDÍM?

Môžete si ju nechať, alebo odpredať ju nám za výhodnú cenu.

AKÁ JE VAŠA PROVÍZIA?

Provízia záleží od konkrétneho prípadu. Berie sa do úvahy počet vlastníkov na parcele, bonita pôdy, výmera, lokalita.

KONTAKTUJTE NÁS

HontReal s.r.o.

Parková 6

Santovka

935 87

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 44649/N.

IČO: xxxxxxxxxxx      DIČ: xxxxxxxxxxx

Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú emailovú adresu.
Fill out this field
26 + 6 = ?
Enter the equation result to proceed

Odoslaním správy pomocou kontaktného formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami Ochrany osobných údajov na našich stránkach.

Menu